Onderhandelen over vaststellingsovereenkomst

Veel werknemers worden verrast door ontslag. Hun werkgever plant een personeelsgesprek in en deelt vervolgens mede dat de bedrijfsresultaten tegenvallen of het functioneren onder de maat is. Er wordt een vaststellingsovereenkomst overhandigd en verzocht om deze binnen enkele dagen te tekenen. Overvallen door de situatie, de juridische begrippen en nodige druk, besluiten sommige mensen om maar gewoon te tekenen. Los van of deze gang van zaken juridisch correct is, kan het je duur komen te staan!

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een benoemde overeenkomst die gesloten kan worden tussen werkgever en werknemer. Binnen het arbeidsrecht wordt de vaststellingsovereenkomst vaak gebruikt om een dienstverband te kunnen beëindigen met wederzijds goedvinden. Wellicht heb je de term 'beëindigingsovereenkomst' ook voorbij zien komen. Daarmee wordt hetzelfde bedoeld. Ondanks een klein juridisch verschil, bieden zowel de vaststellingsovereenkomst als de beëindigingsovereenkomst de mogelijkheid om tot een rechtsgeldig ontslag te komen.

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Indien werkgever en werknemer beide tot ontslag over willen gaan, hoeft het UWV of de kantonrechter zich daar niet perse in te mengen. Door afspraken op papier te zetten waar beide partijen zich in kunnen vinden, kan er afscheid genomen worden op basis van wederzijds goedvinden. Dat is meteen de hoofdreden waarom dit de meest gebruikte manier is om een ontslag af te wikkelen. De vaststellingsovereenkomst bevat je ontslagreden, geeft aan wie het initiatief tot ontslag nam en beschrijft je eventuele recht op een ontslagvergoeding.

Onderhandel over je vaststellingsovereenkomst

Wees je ervan bewust dat een vaststellingsovereenkomst onderhandelbaar is! Je hoeft die overeenkomst niet te tekenen als je dat niet wilt. Bedenk je tegelijkertijd dat als je werkgever van je af wil, het links- of rechtsom toch wel lukt. Een vaststellingsovereenkomst biedt echter de kans om invloed uit te oefenen op de voorwaarden waarop dat gebeurt. Het sterker je rechtspositie, hoe beter je in de onderhandeling staat.

Tips voor de onderhandeling

  1. Teken nooit de eerste vaststellingsovereenkomst die je aangeboden wordt. Het betreft een concept van je werkgever om je ontslag te regelen. Vaak is zo'n ontslagvoorstel veel te eenzijdig;
  2. Bereken de hoogte van je transitievergoeding bij onvrijwillig ontslag. Met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst heb je geen recht op een transitievergoeding, maar is het wel gebruikelijk om een passende ontslagvergoeding af te spreken;
  3. Stel je WW-uitkering veilig door het initiatief aan de zijde van je werkgever te leggen en je aan de wettelijke opzegtermijn te houden;
  4. Onderhandel over andere voorwaarden, waaronder vrijstelling van werkzaamheden, het verhogen van je ontslagvergoeding en het laten vervallen van een relatie- of concurrentiebeding.

Onderhandelen door een jurist

Je kunt zelf onderhandelen over je ontslagvoorwaarden, maar ook een jurist inschakelen om namens jou over de vaststellingsovereenkomst te onderhandelen. Een arbeidsjurist kan bezwaar maken, maar kijkt ook naar de juistheid en gebreken, formele WW-eisen en hoogte van ontslagvergoeding.

Laat je vaststellingsovereenkomst controleren

Wanneer je niet direct een jurist op je werkgever af wilt sturen, kun je natuurlijk wel je vaststellingsovereenkomst laten controleren. Dat is gratis en weet je de volgende werkdag al waar je kansen in de onderhandeling liggen.

Geplaatst op dinsdag 16 november 2021.